TRINITY-HOUSE

(Trinity House) британската корпорация, която получи първата си кралска харта през 1514, тази компания е отговорна за изграждането и поддръжката на фарове, то допринася за развитието на навигацията чрез поддържането на местните пристанища отстраняване на последствията от аварии, които са борим заплахата за навигация; до 1988 г. също е участвал в пилотиране, което по силата на Закона за администрацията на съдилищата от 1987 г. е прехвърлено в юрисдикцията на местните пристанищни власти. Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.