TRUST FUND

(доверителен фонд) Фондът се състои от активи, държани в доверие, включително пари и имущество, които са в полза на бенефициентите управляват попечителите (попечители).

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.