ДОВЕРИЕ доверително управление

(доверие) споразумението за прехвърляне на собствеността на даден човек или хора (попечителите (попечители), която се контролира от него в полза на друго лице или лица (бенефициерите). довереника е законният собственик на имота, но бенефициентът има справедлив дял от постъпленията от този имот nnosti. Управление на активи може да се основава на доброволно страни споразумение или установен със закон (например, ако попечителят разполага поверено имущество, получателят става мълчалив попечител по отношение на получателя). Управление на активи е често срещана в семейства, и се използва също и в някои търговски ситуации, като например , пенсионни тръстове (фондации).

Бизнес. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.