На тунела под Ламанша

(Shannel тунел, Chunnel; Eurotunnel) Англо-френски железопътен тунел, се поставят под Ламанша. Тунелът значително улеснява превоза на стоки между Великобритания и континентална Европа.

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.