Уникалното качество на

(unigue предложение за продажба, USP) Предимството на продукта, който може да се счита за уникален и, следователно, да се рекламира като разграничаване на продукта от конкурентните продукти. Понятието за реклама с уникално качество понастоящем не е толкова популярно, колкото преди, тъй като не всеки продукт има това качество.

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.