Вселена

Вселена , съвкупността от материя, енергия и пространство, състоящ се от огромни студени и празни области, в които "вградени" висока температура звезди и други обекти са групирани в галактики. В голям мащаб вселената се разглежда като хомогенна: тя е идентична във всяка от нейните части. Смята се, че тя се разширява, тъй като всички галактики се отдалечават един от друг. Характеристиките на произхода, еволюцията (развитието) и бъдещето на вселената се разглеждат в различни космологични теории. Съвременното развитие на астрономията предполага, че вселената е ограничена, според теорията на Големия взрив. вижте също ТЕОРИЯ НА СТАЦИОНАРНОТО УНИВЕРСИТЕТ; Космология.

Научен и технически енциклопедичен речник.