Векша

/ Veveritsa протеин /, най-малкото плащане метален блок на древна Русия.

Речник на нумизмати. 2000.