Уолстрийт

(Стената на стената) 1. Улица в Ню Йорк, на която се намира Нюйоркската фондова борса. 2. Самото Нюйоркска фондова борса. 3. Всички финансови институции в Ню Йорк, включително борсата, банките, паричните пазари, стоковите пазари и т.н.

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.