Топъл LYUCHINY

Топъл LYUCHINY

- lyuchiny изолация служи за затваряне на люка хладилник притежава.

Савойлов КИ военноморски речник. - M.-L. : Държавно военно издателство на Народния комисариат на вътрешните работи на СССР, 1941 г.

.