Заповед за закупуване на ценни книжа,

удостоверение за правото да се закупи на определена цена определен брой ценни книжа.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.