Гаранция Застраховка

сертификат, предоставена от застрахователя за поемане на рискове за себе си.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.