Wealth National

най-важната характеристика на икономическия потенциал на страната - набор от материални блага, създадени от поколения на труда, което има общество. В B.N. включва материални облаги, в които се инвестира работата на жителите на страната, включително производствени и непроизводствени фондове, натрупана собственост на населението, както и природното богатство на държавата. Обемът на B.N. може да се определи и като стойност.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.