ПИСАНЕ

ПИСМЕНА
ПИСМО, -Да, вж. 1. вижте пиша. 2. Какво е написано, писмо, есе (желязо). От уста на уста 3. (главни букви). Същото като Свещеното Писание .

Обяснителен речник на Ozhegov. С. Й. Ожегов, Н. Ю. Швеова. 1949-1992.

.