ZOOCENOZ

Част от екологичната общност, съвкупността от животните, характеризираща се със специфичен състав и установени отношения с помежду си и с тяхната околна среда (от гр Zoon -. Едно животно, живо същество, koinos - общо).

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.